Back to top

Trollenwandeling - VENSTERPIEPER

Vensterpieper, met zijn grote rotversleten ogen kwam 4 dagen voor kerstmis aan. Met behulp van brillen, verrekijkers en zelfs een sterrenkijker gluurde hij bij de mensen binnen. Niet alleen om te zien wat ze uitspookten, ook al vond hij dat ook wel de moeite, maar hij speurde vooral naar alles wat blonk en schitterde.
’s Avonds drong hij dan in de huizen binnen om zijn schatten te stelen.
Hij groette zijn broers en ’t duurde niet lang of Vensterpieper was van alles op de hoogte: hoe het weggeven van geschenken was begonnen, welk gevoel het gaf…
Niettegenstaande Vensterpieper een haagtrol was kon hij wel waarde hechten aan zijn schatten. Al zijn bezittingen had hij ooit gestolen uit een huis, maar nooit is hem iets uit vrije wil gegeven. Hoe zou dat voelen, vroeg hij zich af.
De volgende morgen zag hij tevreden de opgetogen kinderen hun mooie, blinkende stenen bewonderen, er waren er zelfs met een gat, die aan een lint konden worden opgehangen.

Lees het verhaal van Snuiver