Kapelletjes

KAPEL VAN DE EINHOVENSE BAAN
Het ligt op de weg van Einhoven naar Pulderbos. Het kapelletje werd gebouwd op last van de familie Louis van Aelst-Janssens. Alfons Bastaens metselde het op de grond van de eerstgenoemde familie. Het werd ingehuldigd op 9 mei 1948 en toegewijd aan O.L.V. van de Altijddurende Bijstand.
Pater Vervoort, een redemptorist, hield het gelegenheidssermoen. Het lijdt echter geen twijfel dat pastoor Dox, het nodige duwwerk aan de spreekwoordelijke kar zal gegeven hebben. ln 1960 werd de aanwezige schilderij vervangen door een beeld van O.L.V. van Altijddurende Bijstand. De BJB-jongens organizeerden dan een eerste opknapbeurt.
ln 1976 ging de kapel een haast zekere dood tegemoet. Ze was volledig leeg en vervallen, tot de KWB de handen uit de mouwen stak. Op 29 mei 1979 werd de kapel terug volledig in ere hersteld. Ook het oorspronkelijke schilderij werd terug gehangen.

HET KAPELLETJE AAN HET VLIEGPLEIN
Dit kapelletje staat langs de oude weg naar Wechelderzande: die loopt ten noorden en ongeveer evenwijdig aan de huidige weg naar Blommerschot (Kluisbaan). Het kapelletje, zoals trouwens de vele "Verboden Toegangen" in de buurt heeft iets te maken met het militaire vliegveld. Landmeter Housset belast met de opmetingen van de huidige landingsbaan kreeg blijkbaar wat wroeging na zijn bijdrage aan het militair apparaat Hij kocht een beeldje en schonk een som geld aan de parochie om de kapel te bouwen. Het kapelletje kwam tot stand op de eigendom van de familie Gustaaf Janssens-Verheyen. Frans Willekens metselde met materiaal geschonken door .los Goossens, het gebouwtje op. Op 31 mei 1956 werd het beeld in stoet naar het kapelletje gebracht.
Naar goede gewoonte was het weer een pater (Pater Anselmus picpus) die de inhuldiging leidde. Het archief van de pastoor vertelt nog dat er op die dag prentjes en medailles aan de aanwezigen werden uitgedeeld.

 

Bron : GGD / Heemkundige Kring Zoersel